OMADUS FREETASUTA FREETASULINE
ÄPP
Reklaamid
Käsitsi üleslaadimine
Automaatne üleslaadimine
Kalendri ühendus
Sõitude poolitamine & ühendamine
Sõitude eksport Excelisse
VEEB
Reklaamid
Telefonist laetud sõidud
Sõitude filtreerimine
Sõitude kustutamine
Eksport Excelisse
Listi Veebivaade
Visandraporti loomine
Sõiduki, sõidu tüübi ja märkmete muutmine
Visand raportid
Telefonist laetod sõitude lisamine
Uute sõitude loomine
Sõitude kustutamine
Visandraporti kustutamine
Raporti lõpetamine
Visandraporti eksport Excelisse
Visandraporti Veebvivaade
Sõidu pikkuse, tüübi, aadresside ja märkmete muutmine
Lõpetatud Raportid
Lõpetatud raporti tagasi visandiks muutmine
Lõpetatud raporti eksport Excelisse
Lõpetatud raporti veebvivaade
Lõpetatud raportite jagamine
TOP